środa, 25 września 2013

prawa autorskie

PRZYPOMINAM ! ŻE WSZYSTKOE ZDJĘCIA ZAMIESZCZONE NA TYM BLOGU PODLEGAJĄ  ZAKAZU KOPIOWANIA I PRAW AUTORSKICH Z USTAWY Z DNIA( i imformacji ) :

Dz.U.06.90.631
2006.07.07                sprost.          Dz.U.2006.121.843              pkt 1, pkt 2
2006.09.01           zm. przen.          Dz.U.2006.21.164               ogólne
2007.06.06           zm. przen.          Dz.U.2006.94.658               ogólne
2007.06.20                     zm.          Dz.U.2007.99.662               art. 1
2007.11.01                     zm.          Dz.U.2007.181.1293            art. 1
2010.01.01                     zm.          Dz.U.2009.157.1241            art. 19
2010.10.21                     zm.          Dz.U.2010.152.1016            art. 1
USTAWA
z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych1)
(tekst jednolity)
Rozdział 1
Przedmiot prawa autorskiego
Art. 1. 1. Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).
2. W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory:
1)  wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe);
2)  plastyczne;
3)  fotograficzne;
4)  lutnicze;
5)  wzornictwa przemysłowego;
6)  architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne;
7)  muzyczne i słowno-muzyczne;
8)  sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne;
9)  audiowizualne (w tym filmowe).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz